[Mostra/Amaga Menús de l'esquerra]

Divisió de la feina de l'auditoria i pla ambiental en zones i ítems, per treballar en subgrups
Multi-Impressió

ZonesItems

Cada 4-5 persones, agafar dues zones auditables (grups de zones: 1 i 5; 2 i 6; 3 i 7; 4 i 8), i els ítems que es considerin oportuns.


L'abast de l'AMA i del Pla Ambiental és, a priori, totes aquelles zones susceptibles de produir efectes nocius per al medi ambient, en les activitats normals que es desenvolupen a la facultat,en qualsevol dels ítems considerats potencialment rellevants.

Zones auditables:
1. Política i gestió mediambiental
2. Administració i compres
3. Aules i laboratoris de docència
4. Laboratoris d'Investigació
5. Estabulari
6. Camps experimentals
7. Bar, menjars i microones
8. Zones comuns, jardins, lavabos

Possibles ítems a considerar per a cada zona auditable de la Facultat de Biologia-UB:
 • Informació general
 • Residus
 • Aigües residuals urbanes
 • Aigües residuals industrials
 • Aigües d'abastiment
 • Aigües subterrànies
 • Contaminació atmosfèrica
 • Contaminació dels sols
 • Sorolls
 • Contaminació electromagnètica
 • Olors
 • ... (altres que l'equip auditor pugui considerar rellevants)


Contribuïdors a aquesta pàgina: Xavier.dePedro .
Page last modified on dilluns 13 de Març, 2006 14:53:40 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren: [intercanvia]

Logo de l'ICE de la UB Logo del PMID-UB ourproject.org Logo
Mostra missatges d'error php