[Mostra/Amaga Menús de l'esquerra]

Pràctiques de l'assignatura "Avaluació d'Impacte Ambiental " (AIA), curs 2006. Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
Multi-Impressió

Inici

Informació del Plans Ambientals elaborats: Grup T3 | Grup T4
(feta "pública" per a tot l'alumnat en acabar les pràctiques; abans, només accessible la informació de cada grup de pràctiques per a l'alumnat del seu grup específicament)

En aquestes pràctiques s'haurà d'elaborar un pla de millora ambiental de la Facultat de Biologia, a partir de les 4 auditories mediambientals (AMA) de la facultat que es van realitzar a pràctiques l'any anterior (informes finals de les AMA de l'any passat).

Per entrar, mireu el vostre nom d'usuaris i feu servir el NIUB com a contrasenya.

Professorat: Xavier de Pedro (contacte), Isabel Muñoz (contacte)

Innovació docent dins els projectes UniWiki-Redice, i AWikiForum

L'assignatura participa en dos projectes d'innovació docent, anomenats
  1. UniWiki-Redice, per estudiar si algunes eines informàtiques, com el Wiki o les Carpetes Web, són útils per a facilitar la comunicació, tutoria i suport entre l'alumnat i professorat, en realitzar treballs en grup de forma semi-presencial.
  2. AWikiForum, per facilitar les tasques d'avaluació de les contribucions de l'alumnat en discussions electròniques (via fòrums) i en la redacció col·laborativa de documents (via wikis). Indirectament es busca potenciar, a més, l'aprenentatge reflexiu de l'alumnat sobre les seves contribucions al treball en grup.
Se us demana que:
  1. porteu un registre individual de les hores invertides cada setmana per fer pràctiques (segons aquesta taula de registre),
  2. ompliu unes enquestes que se us donarà durant el decurs de les pràctiques.
Se us demanarà que entregueu el full d'autoregistre en un sobre tancat amb el vostre nom, el dia que entregueu el treball final de pràctiques.
Per qualsevol dubte o comentari, parleu amb el vostre professor/a de pràctiques


Contribuïdors a aquesta pàgina: Xavier.dePedro i admin .
Page last modified on Dijous 27 de Juliol, 2006 18:23:00 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren: [intercanvia]

Logo de l'ICE de la UB Logo del PMID-UB ourproject.org Logo
Mostra missatges d'error php