[Mostra/Amaga Menús de l'esquerra]

Criteris de cara a l'avaluació del treball de l'alumnat en les pràctiques de l'assignatura
Multi-Impressió

CriterisAvaluacio

Ítem
Mètode d'estima (1)
Percentatge de nota
curs
2006
2005
Treball en equip, incloent el grau de participació, integració i complementarietat de les informacions dels integrants de l'equip Mida de tots els tipus de contribucions 15% 10%
Grau de síntesi i claredat de la informació Mida de tipus de contribució específic 30% 25 %
Quantitat i qualitat de la informació aportada Revisió de l'atribució de les parts del document final, i mida del tipus de contribucions relacionades 40% 40 %
Quantitat i qualitat de les referències de la informació aportada Tipus de contribució específic (no emprat en AIA06) 00% 15 %
Qualitat formal del treball Mida de tipus de contribució específic 15% 10 %
Percentatge de nota de 2006 vs. 2005: En aquest curs 2006 no hem tingut en compte l'ítem "Quantitat i qualitat de les referències de la informació aportada" a l'hora de puntuar el treball, atès que ha consistit sobre tot en fer el pla ambiental sobre la feina prèvia de les 4 auditories de l'any anterior. Per aquesta raó, el 15 % que el curs 2005 s'asignava a aquest ítem, ha estat distribuït aquest curs 2006 en augmentar lleugerament altres ítems avaluables, segons mostrat en la taula. Ara bé, si que s'ha inclós alguna referència en els comentaris d'avaluació de les auditories a saber citar i fer-ho adequadament les fonts d'informació emprades per les dades rellevants i no òbvies que s'inclouen en un treball.(1) Explicació dels mètodes d'estima:
Treball en equip, incloent el grau de participació, integració i complementarietat de les informacions dels integrants de l'equip
Aquí es col·loca la mida total de les totes contribucions de l'alumne (Siguin del tipus que siguin).

Grau de síntesi i claredat de la informació
Procedeix de la quantitat d'informació aportada que correspongui al tipus de contribució: "*** Síntesi/elaboració d'informació". Si hi ha diversos files en la taula dinàmica 1 que continguin aquest ítem (solament o amb uns altres), se sumen les mides de les cel·les correponents

Quantitat i qualitat de la informació aportada
Es té en compte la quantitat i qualitat d'aportacions atribuïdes a cada individu respecte el document final del treball entregat en paper. També es té en compte la suma de les mides de les contribucions de l'estil "** Nova Informació", "*** Hipòtesis noves", "*** Síntesis/Elaboració de la informació", al llarg del procés d'elaboració del treball.

Quantitat i qualitat de les referències de la informació aportada
Referències de la informació emprada (no tingut en compte en AIA06 com a criteri separat per avaluar el treball, sinó tingut en compte indirectament dins de la qualitat de la informació).

Qualitat formal del treball
És té en compte la suma de les contribucions corresponents a "* Millores de presentació".Contribuïdors a aquesta pàgina: Xavier.dePedro .
Page last modified on Dimecres 24 de Maig, 2006 13:07:33 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren: [intercanvia]

Logo de l'ICE de la UB Logo del PMID-UB ourproject.org Logo
Mostra missatges d'error php